Gen Y Y世代

Jiayu Liu Studio
Happy Recipe

July—September, 2020

My wish list 我的希望清单

aaajiao, a.k.a. Xu Wenkai 徐文恺 (Xi’an, 1984) *

Baoyang Chen 陈抱阳 (Hangzhou, 1989) *

Chen Yiyun 陈义云 (Shanghai, 1988)

Cheng Ran 程然 (Inner Mongolia, 1981)

Cheuk Wing Nam 卓穎嵐 (Hong Kong, 1983)

Feng Chen 冯晨 (Wuhan, 1986)

Gao Yujie 高玉洁 (Henan, 1991)

Guo Cheng 郭城 (Beijing, 1988)

h0nh1m aka Chris Cheung Hon Him 張 瀚謙 (Hong Kong, 1983)

Hong Wai 洪慧(Shanghai/ Macau, 1982)

Hui Ye 葉慧 (Canton, 1981)

Jiayu Liu 刘佳玉 (Liaoning, 1990)

Kenny Wong 黃智銓 (Hong Kong, 1987, currently living and working in Hong Kong)

Li Ming 李明 (Yuanjiang, Hunan, 1986, living in HangZhou)

Li Ran 李然 (Hubei, 1986, works and lives in Shanghai) *

Lin Ke 林科 (Wenzhou, 1984, currently living and working in Shanghai) *

Lu Yang 陆扬 (Shanghai, 1984) *

Ma Qiusha 马秋莎 (Beijing, 1982) *

Miao Ying 苗颖 (Shanghai, 1985) *

Peng Yun 彭韞 (SiChuan, 1982, currently living in Macau)

Shi Zheng 施政 (1990, based in Shanghai, and New York)

Song Ta 宋拓 (Leizhou, Guangdong, 1988, currently living and working in Guangzhou)

Sun Xiaoxing 孫曉星 (Tianjin, 1986)

Sun Xun 孙逊 (Fuxin, 1980)

Tianyi Zhang 張天譯 (Hunan, 1995) and Ling Liu 柳泠 (1989, Hangzhou)

Yang Jian 杨健 (Fujian, 1982)

Yuge Zhou 周雨歌 (Beijing, 1985)

  • — no feedback so far